internet media
 

STANOVNIŠTVO, SAOBRAĆAJ

Spisak ustanova i preduzeca

STANOVNIŠTVO
Prema poslednjem popisu iz 2002. godine na području opštine Pančevo živelo je 127.162 stanovnika, od čega u samom gradu oko 80.000. Većinu stanovništva čine Srbi ( 76,4%). Drugi po brojnosti su Makedonci, zatim slede Mađari, Rumuni, Slovaci, Hrvati, Nemci, Rusini... Svi ovi podaci imaju samo statistički značaj, jer su vekovima pripadnici različitih nacija i veroispovesti složno živeli na ovome tlu, negujući svoje običaje i tradiciju, ali i poštujući međusobne razlike.

Kao i više puta tokom bogate istorije ovog grada, posle drugog svetskog rata dogodile su se značajne promene u nacionalnom sastavu njegovog stanovništva. Društvene i istorijske okolnosti uzrokovale su odlazak Nemaca i dolazak većeg broja kolonista, pretežno iz Bosne i Makedonije.

Devedesetih godina dvadesetog veka, istorija se još jednom ponovila. Početak građanskog rata u bivšoj SFRJ uslovio je i nove seobe. Približno 10.000 ljudi sa ratom zahvaćenih područja,pretežno Hrvatske, bratsku ruku, utočište i novi dom pronašli su u Pančevu i njegovoj okolini.

SAOBRAĆAJ
Poznato i pod nazivom “Kapija Banata” jer kroz njega prolaze putni pravci ka Vršcu i Zrenjaninu, Pančevo je odvajkada imalo važnu ulogu u saobraćajnoj komunikaciji, ne samo u okvirima neše zemlje. Zahvaljujući Dunavu i njegovim plovnim putevima, Pančevo je povezano i sa odrednicama na širem evro azijskom prostoru, a međunarodni put i železnička pruga koji kroz njega prolaze, povezuju ga i sa susednom Rumunijom.

Pančevo se nalazi u neposrednoj blizini Beograda sa kojim ga spaja Pančevački most na Dunavu, izgrađen još 1935. godine kada je bio i najveći železničko-drumski most u Evropi. Nakon kompletne rekonstrukcije, urađene posle drugog svetskog rata u kome je bio značajno oštećen, nova rekonstrukcija mosta projektovana je za 2007. godinu. Redovan saobraćaj parobrodom između Pančeva i Beograda uspostavljen je još 1850. godine, a železnički sa Zrenjaninom 1894. godine a zatim i sa Vršcem 1896.[nazad]