internet media
 

PRIVREDA

 

Spisak ustanova i preduzeca

Poljoprivreda, zanatstvo i trgovina bile su preovla-đujuće delatnosti u prvoj fazi razvoja Pančeva, nakon koje je usledila njegova industrijalizacija koja ga danas svrstava u jedan od najsnažnijih ekonomskih centara u našoj zemlji.

Povoljan geografski položaj na razmeđu dve carevine, plodonosno zemljište i plovni putevi Tamiša i Dunava uslovili su snažan razvoj trgovine,naročito između dva svetska rata, kada su na domaća i strana tržišta rekama izvožene impozantne količine kukuruza i pšenice. Na toj tradiciji nastala je i naša najveća rečna luka “Dunav”.

Značajniji razvoj privrednog života grada otpočeo je u 18. veku koji obeležava izgradnja i puštanje u rad prvih fabrika. Najstarija među njima je “Pivara”, podignuta još 1722. godine, koja je ujedno i najstarija pivara na Balkanu. Wen osnivač bio je Abraham Kepiš ali je ostala poznata kao “Wajfertova pivara”, po porodici Wajfert koja ju je otkupila i obnovila nakon austrougarsko – turskog rata 1737. godine. Tako je nastao i jedan od autentičnih Pančevačkih brendova – “Wajfert” pivo. Danas je pivara privatizovana i deo je multinacionalne kompanije “Efes”.

Među najstarije industrijske objekte spada i Industrija skroba “Jabuka”, koja je počela sa radom 1894. godine kao prva fabrika za mokru preradu kukuruza na Balkanu, a početkom 20. veka izgrađena je i “Fabrika pamučnih prediva”.

Period pre drugog svetskog rata obeležava početak proizvodnje u Fabrici sijalica “Tesla”, “Fabrici ravnog stakla” i Fabrici aviona “Utva”, a nakon drugog svetskog rata otvara se novo poglavlje industrijalizacije Pančeva koje ga danas čini najsnažnijim centrom petrohemijske industrije.

Izgradnja “Rafinerije nafte”, “Fabrike azotnih đubriva” i kompleksa “Petrohemije” koga sačinjava 9 fabrika, omogućili su zaposlenje i radna mesta velikom broju Pančevaca, ali je industrijalizacija, na žalost, proizvela i negativne efekte u vidu periodičnih zagađivanja životne okoline van granica tolerancije.

Industrijski kompleksi bili su i meta napada NATO avijacije. U noći 24. marta 1999. godine pale su prve bombe na Centar za rano uzbunjivanje Vojske Jugoslavije u Kačarevu kao i na Fabriku aviona “Lola – Utva”. Skoro svake noći, tokom 11 nedelja oglašavale su se sirene za uzbunu. Pogoni “Rafinerije nafte”, “Petrohemije”, “Azotare” doživeli su teška oštećenja, a zagađenost vazduha nad Pančevom bila je enormno viša od dozvoljenog maksimuma.

Poljoprivredna proizvodnja i danas kao i nekada, igra važnu ulogu u ukupnoj privrednoj aktivnosti. Poljoprivredne zadruge i kombinati, danas mahom privatizovani, uz pomoć savremene mehanizacije uspevaju da od plodne ravničarske zemlje izvuku najbolje plodove, što Pančevo čini jednim od značajnih proizvođača hrane u našoj zemlji. Jedna od reprezentativnih kompanija u ovoj oblasti, svakako je “Agroživ” koja danas slovi za najvećeg proizvođača pilećeg mesa i prerađevina u Srbiji.

Zanatstvo je odvajkada bilo veoma zastupljeno u Pančevu, a “Udruženje zanatlija” formirano je 1887. godine. Brojka od preko 4.000 registrovanih zanatskih i preduzetničkih radnji u Pančevu svedoči o nastavljanju majstorske tradicije koja u savremenim uslovima vodi grčevitu borbu za tržište u žestokoj konkurenciji sa industrijskim proizvodima. Pančevo je poznato i po “buvljoj pijaci”, jednoj od najvećih u Srbiji.[nazad]