internet media
 

OBRAZOVANJE, KULTURA

 

Spisak ustanova i preduzeca

OBRAZOVANJE
Prosvetna delatnost u Pančevu sve do dekreta Marije Terezije 1770. godine bila je organizovana od strane crkava, da bi pomenutim dekretom prešla u nadležnost države. Pisani dokumenti kazuju da je još 1607. godine postojala srpska škola pri manastiru Vojlovica, kao i da su u 18. veku funkcionisale i srpska i nemačka škola.

Prve privatne škole, mahom za učenike iz dobrostojećih porodica, otvaraju se početkom 19. veka, a Prva gimnazija koja danas nosi ime slavnog slikara Uroša Predića, počinje sa radom 1864. godine. Nedugo zatim, otvara se i Večernja Trgovačka škola.

Danas, pored osnovnog i srednjeg obrazovanja koje se odvija u 21 osnovnoj i 8 srednjih škola, mladi Pančevci imaju mogućnost da u svom gradu steknu i više i visoko obrazovanje, pohađajući neki od privatnih fakulteta. Stomatološki fakultet, Fakultet za menaxment iz Novog Sada i Internacionalni fakultet iz Novog Pazara, uz pomoć savremenih nastavnih sredstava i organizacijom nastave u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, stvaraju nove generacije pravnika, doktora, ekonomista i inženjera.

Sa velikim uspehom i zavidnom reputacijom čak i u međonarodnim okvirima, u gradu deluje i Muzička škola.

 

KULTURA

“Centar za kulturu” predstavalja temelj kulturnog života grada. Veoma bogata aktivnost na promovisanju umetničkog stvaralaštva raznih formi,bioskopske i pozorišne predstave, koncerti i likovne izložbe koje organizuje, opravdavaju to istaknuto mesto koje zauzima. Svoju aktivnost “Centar za kulturu” je dodatno obogatio poslednjih godina, pokrenuvši niz veoma zapaženih manifestacija, kao što su “Pančevački xez festival”, festival pozorišne umetnosti “Portret”, “Dani duhovne muzike”, muzičke i likovne radionice i drugo. U prostorijama Centra nalazi se i “Galerija savremene umetnosti” koja zbog sadržaja svojih programa i renomea autora, ulazi u red najuspešnijih institucija takve vrste u Srbiji.

Jedna od najzančajnijih institucija u kulturnom životu Pančeva svakako je i “Gradska bibilioteka” sa stoletnom tradicijom. Smeštena u objektu namenski građenom za njene potrebe, što je čini jedinstvenom u zemlji, danas poseduje više od 150.000 naslova, a u njenom bogatom fondu mogu se pronaći i veoma retke i stare knjige.

Put ovome hramu pisane reči utrle su čitaonice koje su počele da se otvaraju polovinom 19. veka. Srpska, nemačka, mađarska čitaonica negovale su pisanu reč i tradiciju svojih naroda i predstavljale istinska jezgra kulture u prošlom veku.

“Biblioteka Srpske pravoslavne crkvene opštine” utemeljena je krajem 19. veka, a danas se nalazi pri Preobraženskoj crkvi i poseduje veoma bogat fond knjiga na srpskom i ostalim jezicima, kao i značajan broj publikacija i starih srpskih novina.

“Narodni muzej” osnovan je 1923. godine i smešten je u zgradi bivšeg Magistrata. U odelenjima za arheologiju, etnologiju, istoriju umetnosti i istoriju čuvaju se najdragoceniji eksponati koji svedoče o prošlosti ovog kraja, ali i remek dela srpske kulture i umetnosti. Jedno od njih je i kompozicija “Seoba Srba”, čuvenog Paje Jovanovića kao deo stalne postavke Muzeja, pored koje postoji i salon za namenske izložbe.

“Istorijski arhiv grada Pančeva” čuva od zaborava dokumenta koja svedoče o bogatoj prošlosti i razvoju grada, sa kojima upoznaje nove generacije kroz brojna izdanja i publikacije.

“Svetosavski dom” počeo je sa radom krajem 19. veka, da bi nakon Drugog svetskog rata bio preimenovan u “Studentski dom”. Uprkos ideološkim zabranama i ograničenjima, u periodu posle rata bio je poznat kao omiljeno okupljalište mladih koji su uživali uz “dekadentnu” jazz muziku zapada koju su izvodili lokalni sastavi.

U životu mladih Pančevaca, veoma značajnu ulogu ima i “Dom omladine” koji je u potpunosti svoj program prilagodio mladoj i urbanoj publici. Brojni rock koncerti, umetničke radionice, kursevi umetničkog stvaralaštva i pozorišni festivali, odvijaju se kontinuirano u ovoj ustanovi od njenog osnivanja.

U ovom kratkom prikazu bogate kulturne tradicije grada, posebno mesto zauzima “Prvo srpsko crkveno pevačko društvo”, osnovano još 1837. godine, a koje deluje i danas. Po uzoru na njega, 1886. godine osnovano je još jedno srpsko pevačko društvo "Venac” iz kojeg je iznikao i “Tamburaški zbor”. U Pančevu je od sredine 19. veka do kraja Drugog svetskog rata funkcionisalo i “Pančevačko nemačko muško pevačko društvo”, a podaci o radu mađarskog i evange-lističkog pevačkog društva su veoma oskudni. Na ovoj bogatoj tradiciji, u gradu Pančevu stvoreno je još nekoliko horova: Akademski hor “Jovan Bandur”, “Hor grada Pančeva”, Dečji hor “Zvončići”, Mešoviti hor “Belkanto”.

U Pančevu sa velikim uspehom deluju i brojna kulturno umetnička društva i orkestri, od kojih je svakako najpoznatije i najuspešnije KUD "Abrašević” , koje zauzima istaknuto mesto i u internacionalnim okvirima.

[nazad]