internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Pančevo, Oslobođenja 15
Tel: 013 / 345 - 377
Tel/faks: 013 / 519 – 477
E-mail: vodovod@panet.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

Javno komunalno preduzeće
“VODOVOD I KANALIZACIJA”

Spisak ustanova i preduzeca

Vodovodni sistem Pančeva počeo je da se gradi 1961. godine a dve godine kasnije, 16. maja 1963. godine, formirano je preduzeće “Vodovod i kanalizacija”. Dotadašnje javne i privatne bunare zamenio je savremen sistem vodosnabdevanja na koji je priključeno preko 19.000 objekata sa ukupnom dužinom vodovodne mreže od 200 km. Prema poslednjim podacima, više od 31.000 domaćinstava, odnosno oko 100 hiljada stanovnika Pančeva, Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Ivanova koristi vodu iz gradskog vodovodnog sistema koji čine:

• izvorišta (Sibnica, Filter i Gradska šuma, ukupnog kapaciteta oko 700 l/s),
• postrojenja za prečišćavanje ( ukupno projektovanog kapaciteta od 740 l/s ),
• rezervoari (zapremine 12 000 m3),
• magistralni cevovodi ( za naselja Starčevo, Omoljica, B.Brestovac i Ivanovo ) i
• razvodna mreža i priključci ( u gradu i naseljenim mestima ).

Proces vodosnabdevanja započinje zahvatanjem vode u bunarima-izvorištima iz kojih se bunarskim pumpama potiskuje u postrojenja za pročišćavanje vode. Na postrojenju se vrši aeracija, predozonacija, filtracija i dezinfekcija sa dvedesetčetveročasovnim praćenjem kvaliteta isporučene vode i zahvaćene vode. Iz rezervoara čiste vode, prethodno hlorom dezinfikovona voda se sa dve crpne stanice transportuje preko dva glavna dovoda do grada i potiskuje u vodovodnu mrežu do krajnjih potrošača.

Drugi, ali ne i manje značajan deo delatnosti ovog preduzeća odvođenje upotrebljenih i atmosferskih voda. Kanalizacioni sistem upotrebljenih voda je dužine 13 km, 77 km ulične kanalizacije i oko 70 km priključaka što sačinjava ukupno oko 160 km kanalizacione mreže koju održava “Vodovod i kanalizacija“. Priključenost na kanalizaciju upotrebljenih voda iznosi 65 % odnosno, koristi je 58.000 stanovnika Pančeva što ukazuje na potrebu unapređenja kanalizacionog sistema i proširenja kanalizacione mreže a nakon toga i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Značajan problem u funkcionisanju sistema jeste i njegova ugroženost od prodora podzemnih voda koje se periodično javljaju zbog konfiguracije zemljišta na kome leži grad. Atmosfersku kanalizaciju čine kolektori (13 km), kanalizaciona mreža (21 km), stari zidani kišni kanal (4 km) i ispusti za recipijente Tamiš, Nadel i Bara Topola. Pokrivenost grada ovim sistemom iznosi 40%. Nedovoljna izgrađenost ovog sistema predstavlja veliki problem u funkcionisanju grada Rešavanje tih problema i unapređenje celokupnog sistema nameće se kao jedan od prioritetnih zadataka grada Pančeva čija realizacija pre svega zavisi od finansijskih mogućnosti. Do tada, zaposleni i uprava JKP “Vodovod i kanalizacija”, nastaviće sa predanim obavljanjem svoje delatnosti ne bi li svojim sugrađanima pružili uslove života koje svakako zaslužuju.

[nazad]