internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Pančevo,
ul. Žarka Zrenjanina 83
Tel: 013/ 347-585, 345-688
Faks: 013/ 341-584
E-mail: vestpancevo@panet.co.yu
www.vestpancevo.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

VETERINARSKA STANICA “PANČEVO”

Spisak ustanova i preduzeca

ZDRAVE ŽIVOTINJE - ZDRAVI LJUDI

Zahvaljujući bogatstvu poljoprivrede, a time i obilju stoke, pančevački okrug je među prvima u Srbiji imao svoje veterinare i organizovanu veterinarsku službu.

Danas Veterinarska stanica “Pančevo” sa 45 zaposlenih, od čega 13 veterinara i 15 tehničara, sa 5 ambulanti (Jabuka, Dolovo, Omoljica i dve u Pančevu) svojom delatnošću pokriva teritorije opština Pančevo, Opovo, Kovačice i Palilule.

Pored osnovne delatnosti koja je predviđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja, Veterinarska stanica “Pančevo” obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, veleprodajom i maloprodajom lekova i sred-stava za zaštitu bilja putem poljoprivredne i veterinarske apoteke.

Stručni rad, dobra organizacija posla, adekvatna oprema, stalno stručno usavršavanje i doškolavanje kadra, saradnja sa stručnim i naučnim institucijama, svrastava ovaj kolektiv u jedan od vodećih u svojoj delatnosti ne samo u Vojvodini već i u Srbiji što se dokazuje i brojnim priznanjima i nagradama.

U bilo koje vreme dana ili noći, vredni članovi ovog kolektiva spremni su da intervenišu i cilju zaštite zdravlja životinja ili vaših kućnih ljubimaca, a zaštitom zdravlja životinja oni preventivno štite i zdravlje ljudi i životne okoline.


 

 


ico MENADŽMENT

ZORAN SAVEVSKI
Direktor

Rođen 30.03.1964. godine u Kačarevu od oca Radivoja i majke Veselke. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1992. godine, da bi se sledeće godine zaposlio u Veterinarskoj stanici Pančevo. Posle 10 godina rada u ovom kolektivu, 2003. godine imenovan na funkciju direktora.

[nazad]