internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA


26000 Pančevo, ul. Spoljnostarčevačka 80
Telefon: 013/ 308-397 (direktor); 308-395; 308-393;
308-385 Komercijala
Faks: 013 308-386
E-mail: petroremont@panet.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

Akcionarsko društvo za remont,
održavanje i izradu procesne opreme
"HIP – PETROREMONT” A.D. PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

TRADICIJA-KVALITET-STRUČNOST

“HIP-PETROREMONT” a.d. Pančevo preko 40 godina bavi se izradom procesne opreme za hemijsku, petrohemijsku i naftnu industriju. Proizvodni program obuhvata projektovanje i izradu izmenjivača toplote: sa integralnim cevnim pločama, sa plivajućom glavom, sa “U” cevima, sa pomerenim cevnim snopom, cev u cev, kao i projektovanje i izrada svih tipova stabilnih posuda pod pritiskom, rezervoara i cevovoda.

Navedene vrste procesne opreme izrađuju se prema sopstvenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji ili prema overenoj dokumentaciji naručioca, a za različite zahteve radnih uslova.

U pogledu radnih uslova do sada proizvedena procesna oprema ispunjavala je sledeće radne zahteve:

- radni pritisci fluida od punog vakuma do 300 bar,
- radna temperatura fluida od -196°C do 1100°C.

Za izradu procesne opreme koriste se materijali: sve vrste ugljeničnih, niskolegiranih, visokolegiranih i plakiranih čelika, inkonel, manaurie, uranus, titan, bakar, mesing, aluminijum i dr.

Tehnologija izrade i kontrole procesne opreme bazira se na savremenim tehničkim metodama predviđenim našim i svetskim standardima i propisima.

Proizvedena oprema se isporučuje sa kompletnom atestnom i kontrolnom dokumentacijom koja obezbeđuje potpunu identifikaciju ugrađenog materijala, dimenzione kontrole pri izradi, kvaliteta zavarenih spojeva, kvalifikovanosti zavarivača, ispitivanja na hermetičnost i čvrstoću i sa osnovnom zaštitom od korozije.

Sva proizvedena procesna oprema podleže inspekcijskom pregledu i prijemu od ovlaštenog pokrajinskog inspektora za parne kotlove i posude pod pritiskom i isporučuje se sa odgovarajućom dozvolom za upotrebu.

 

 

[nazad]