internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Vase Stajića 6, Novi Sad
Tel: 021 / 451 – 979
Nastavna jedinica Pančevo – ulica M.Gorkog 25
Tel: 013 352-505
E-mail: info@famns.edu.yu
www.famns.edu.yu

Spisak ustanova i preduzeca

FAKULTET ZA MENADŽMENT - Novi Sad

Spisak ustanova i preduzeca

VREME PRAVOG OBRAZOVANJA

Savremeno doba zahteva i savremene lidere - menadžeraae koji znanjem i veštinama idu u korak sa rastućim zahtevima poslovnog sveta ali ujedno predstavljaju i moderne vizionare, kreatore sopstvene poslovne filozofije koja će ih dovesti do profesionalnog i ličnog trijumfa.

Upravo to je misija Fakulteta za menadžment F@M - da od svojih studenata stvori profesionalnu menadžersku elitu, osposobljenu da učestvuje, opstane i pobedi u surovoj tržišnoj utakmici 21. veka. Garancija za uspešno ostvarenje te misije svakako je elitni nastavni kadar koga sačinjavaju ljudi koji su svoja zvanja i sposobnosti sticali i potvrđivali na prestižnim inostranim fakultetima i kompanijama.

Tu misiju F@M ostvaruje kroz 3 studijska programa:

-menadžment
-mediji
-informatika
a u okviru svakog programa postoje smerovi prilagođeni že-ljama i sklonostima studentata.

Od svog osnivanja, fakultet je usklađen sa načelima Bolonjske deklaracije koja se primenjuju kroz specifično organizovan nastavni proces koga odlikuju: jednosemestralni predmeti, rad u malim grupama, povećan obim praktičnih vežbi, mentorski rad sa studentima kao i obavljanje prakse u uspešnim kompanijama. Pored osnovnih, fakultet organizuje i master i doktorske studije iz oblasti menadžmenta.

Fakultet za menadžment F@M osnovan je 2001. godine i prvi je pravi privatni fakultet za mendažment u našoj zemlji, a od 2006. godine proširio je svoj obrazovni uticaj i na Pančevo kada je počela sa radom nastavna jedinica i u ovom gradu.

 

 [nazad]