internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Žarka Zrenjanina 179
26000 Pančevo
Tel: 013 / 351 – 292
Te/.faks: 013 / 366-582
E-mail: mdjoka@panet.co.yu
www.stomfakpan.edu.yu

Spisak ustanova i preduzeca

STOMATOLOŠKI FAKULTET PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

BUDUĆNOST JE U VAŠIM RUKAMA

Stomatološki fakultet Pančevo osnovan je 2002 god. kao samostalna, nastavna, zdravstvena i naučna ustanova koja svoju delatnost obavlja u sastavu Univerziteta “Privredna akademija” iz Novog Sada.

Već pet generacija studenata uz pomoć savremenih nastavnih i tehničko tehnoloških sredstava i dostignuća, kao i eminentnih predavača stiču dragocena znanja koja će im omogućiti da po završetku petogodišnjih integrisanih studija steknu akademski naziv diplomirani, sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija- master.

Primena standarda i principa Bolonjske deklaracije kao i primena sistema ECTS-a ( evropski sistem prenosa bodova ) koji su polazna osnova nastavnog plana i programa ovog fakulteta, stvara studentima mogućnost da njihova diploma bude priznata u bilo kojoj zemlji Evrope, te da sami odaberu mesto za život i rad koje će najviše odgovarati njihovim željama i potrebama.

Teoretska nastava obavlja se u savremeno opremljenim vežbaonicama i salama, a praktični deo nastave u Medicin-skom centru “Južni Banat” uz stalnu i profesionalnu saradnju sa profesorima Medicinskog fakulteta iz Beograda i Kliničko bolničkog centra “Zvezdara”.

Pored redovnih i vanrednih profesora iz naše zemlje, uporedna znanja, iskustva i dostignuća iz oblasti stomatologije studentima Stomatološkog fakulteta Pančevo prenose i gostujući “viziting” predavači iz Ženeve, Londona i Atine od kojih izdvajamo prof. dr. Jean Marc Meyera sa Stomatološkog fakulteta iz Ženeve. Na ovaj način, uspostavljanjem trajne saradnje, stvoreni su i osnovi preduslovi za razmenu studenata III i IV godine sa ovim evropskim fakultetima.

Rad u malim grupama, polaganje ispita nakon svakog odslu-šanog predmeta, savremena oprema (instituti, laboratorije i klinike) , mobilnost studenata i profesora, verifikacija svih nastavnih procesa standardom JUS – ISO 9001 – 2001, garancija su da će sadašnje i buduće generacije studenata Stomatološkog fakulteta Pančevo steći ne samo zvanje “master” stomatologije već i iskustva koja će im biti od nemerljivog značaja tokom cele profesionalne karijere.

Pored redovnih studija, fakultet organizuje akademske specijalističke i doktorske studije kao i pripremnu nastavu za prijemni ispit iz bilogije i hemije.

 

[nazad]