internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Masarikova br. 4
26000 Pančevo
Telefon: 013 / 315 – 776
Faks: 013 / 510 – 525
Poštanski fah 89
E-mail: pancevo@dunav.com

Spisak ustanova i preduzeca

KOMPANIJA „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o.
GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

PRIJATELJ OSTAJE PRIJATELJ

Kompanija “Dunav osiguranje” je najveća i najstarija osiguravajuća kuća na našim prostorima koja se u poslovanju oslanja na bogatu tradiciju srpskog osiguranja dugu 150 godina. Uprkos društvenim i ekonomskim promenama koje su se odigrale u vek i po njenog postojanja, Kompanija “Dunav osiguranje” sačuvala je neprolazne vrednosti i ostala faktor sigurnosti i čvrsta tačka oslonca za građane, preduzeća i institucije.

Iskustvo i stručno znanje bazirano na savremenim svetskim tendencijama u oblasti osiguranja uz poznavanje lokalnih uslova su odlučujujuća poslovna prednost Kompanije “Dunav osiguranje.” Više od 80 vrsta imovinskih, životnih i obaveznih osiguranja, preko 600 prodajnih mesta širom Srbije, kvalitet usluge, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije- brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji “Dunav osiguranje” lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

Glavna filijala osiguranja Pančevo, uvek u vrhu najuspešnijih filijala u Kompaniji, pokriva poslovno područje Južnog Banata i preko svojih organizacionih delova u Kovinu, Vršcu, Alibunaru, Kovačici, Beloj Crkvi, Opovu i Plandištu nastoji da se približi svojim korisnicima i bude uvek tamo gde postoji potreba za uslugama osiguranja. Cilj GFO Pančevo je da klijenti znaju da su u svakom trenutku njihovi životi i imovina sa Kompanijom “Dunav osiguranje” sigurni i dobro osigurani. Na taj način gradimo uspešnu poslovnu budućnost za nas i sve one koji rade i sarađuju sa nama.

Zadovoljni klijenti, fizička i pravna lica, među kojima izdvajamo privredne gigante kao što su NIS – Rafinerija nafte Pančevo, JP “Transnafta” Pančevo, Kompanija “Agroživ”,“HIP – Petrohemija”, HIP “Azotara”, Luka “Dunav”, AD “Stari Tamiš“ i mnogi drugi čine deo velike porodice zadovoljnih i sigurnih osiguranika koji znaju da su vrednosti koje žele da zaštite i očuvaju najsigurnije u prijateljskim rukama ''Dunav Osiguranja”.

 

ico MENADŽMENT

NIKOLA DANGUBIĆ
Direktor

Direktor: Nikola Dangubić, rođen 18.08.1969. godine u Vršcu, dipl. ing. poljoprivrede. Ovu dužnost obavlja od decembra 2004 god. a pre toga izvršavao je funkciju direktora Dobrovoljnog penzinonog fonda.
Oženjen, otac dvoje dece

[nazad]