internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Messer Tehnogas AD,
11090 Beograd, Banjički put 62
Tel: +381 11 3537 200;
Faks: +381 3537 291
E-mail:
postoffice@messer.co.yu
www.messer.co.yu

Fabrika Pančevo:
26 000 Pančevo, Đure Nikolajevića 1
Tel: + 381 13 348 222;
Faks: + 381 13 346-798
E-mail: pancevo@messer.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

MESSER TEHNOGAS AD

Spisak ustanova i preduzeca

Preduzeće "Messer Tehnogas" A.D. je osnovano 1929. godine, a od novembra 1997. godine posluje sa većinskim kapitalom nemačke grupacije Messer, koja je porodična kompanija sa tradicijom proizvodnje gasova od preko 100 godina. Grupacija "Messer" prisutna je u 32 zemlje Evrope i Azije, zapošljava više od 4.400 saradnika i ostvaruje godišnji promet od preko 500 miliona evra.

"Messer Tehnogas" A.D. je vodeća kompanija za proizvodnju industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova kao i prateće industrijske i medicinske opreme na teritoriji Srbije i Crne Gore sa godišnjim prometom od preko 26 miliona evra. Poseduje moderna postrojenja i pogone za proizvodnju tehničkih gasova u 8 gradova Srbije i Crne Gore.

Fabrika Pančevo, kao deo sistema za proizvodnju i distribuciju tehničkih gasova "Messer Tehnogas" A.D. Beograd, smeštena je na tri odvojene lokacije u “Južnoj industrijskoj zoni” Pančeva. Razvoj proizvodnih i distributivnih kapaciteta ove Fabrike usko je povezan sa razvojem velikih Preduzeća u ovoj zoni.
Tako su, 60-tih godina prošlog veka, sa izgradnjom HIP Azotare, na bazi korišćenja viškova kiseonika, azota i argona iz sopstvene proizvodnje, nastala prva distributivna postrojenja za punjenje ovih gasova u boce, a nakon par godina izgrađen je pogon za proizvodnju tečnog ugljendioksida, sa proizvodnim kapacitetom od cca.18000 tona godišnje.

Kasnije sa izgradnjom Rafinerije nafte i posebno HIP Petrohemije, izgrađena su u okviru "Messer Tehnogas"-a nova savremena postrojenja za proizvodnju gasnog i tečnog azota, kapaciteta 20000 tona godišnje, odnosno gasnog vodonika, kapaciteta 100 tona godišnje, iz kojih se direktno “na cev“ snabdevaju potrošači u neposrednom okruženju, a viškovi vodonika se plasiraju na domaćem, ali i na tržištima okolnih zemalja.


Konačno, kao kruna razvoja kapaciteta za proizvodnju tehničkih gasova u Pančevu, sa ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba tržišta i smanjivanja uticaja uvoza, izgrađeno je, opet kao jedino u našoj zemlji, postrojenje za proizvodnju tehničkih gasova vrlo visoke čistoće i gasnih smesa. Ovi visoko vredni i tehnološki složeni proizvodi nalaze danas različite primene u tehnici zavarivanja, za kalibraciju instrumenata velike preciznosti u medicini i industriji, kao i za stvaranje zaštitne atmosfere u pakovanju osetljivih prehrambenih proizvoda. S pravom se može konstatovati da je Fabrika Pančevo, sa svojih 40 zaposlenih, danas vrlo značajan poslovni partner velikih privrednih Preduzeća u Pančevu i u isto vreme nezaobilazna članica najvećeg proizvođača tehničkih gasova na ovim prostorima Preduzeća "Messer Tehnogas" A.D.

 

ico MENADŽMENT

ERNST BODE
Dipl. Kfm.
Generalni direktor


STEVAN AJDINOVIĆ
Dipl. inž. tehnologije
Direktor Fabrike Pančevo

[nazad]