internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Ulica Kestena 4,
26000 Pančevo
Tel: 013 / 331 – 152, 331 – 153
E-mail: stamis@ptt.yu

Spisak ustanova i preduzeca

“STARI TAMIŠ'' AD

Spisak ustanova i preduzeca

STARI TAMIŠ ZA NOVE USPEHE

Od pamtiveka je plodna banatska zemlja blagodarno poklanja-la svoje plodove pregalnicima koji su je obrađivali i na njoj, za nju i od nje živeli. Ravnica omeđena beskrajom, orošena plavim Tamišom, bogato je nagrađivala trud koji je uložen da bi bila i ostala ono što jeste – zemlja vrednih ljudi.

Ti ljudi čine “Stari Tamiš“, poljoprivredno gazdinstvo sa 3800 ha obradive površine, farmom svinja kapaciteta 25.000 tovnih svinja godišnje, farmom goveda od 300 muznih krava i 900 tovnih junadi godišnje za čije potrebe “STARI TAMIŠ“ proizvede oko 21.000 tona stočne hrane godišnje koju pored toga plasira i na tržište kroz sopstvene proizvode.

Visoki prinosi koje ovo gazdinstvo ostvaruje na godišnjem nivou, svrstavaju ga u sam vrh srpske poljoprivrede i poljoprivrede ovog regiona. Poljoprivredne kulture koje čine okosnicu ratarske proizvodnje ''Starog Tamiša'' su: pšenica, kukuruz, šećerna repa, soja , suncokret i lucerka.

Uz navedene osnovne podatke svakako moramo istaći kvalitetni genetski potencijal svinjarske farme koja pored kvalitetnih tovnih svinja tržištu isporučuje i priplodne neraste i visoko suprasne nazimice.

Kontinuirana saradnja sa univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu i spremnost ''STAROG TAMIŠ-A'' da primeni nove metode rada i naučna dostignuća, impozantna poljoprivredna mehanizacija najpoznatijih svetskih proizvođača, čine “STARI TAMIŠ“ savremenim poljoprivrednim preduzećem koje ostvaruje sve uslove za stalno napredovanje i razvoj.

 

 

 

 

ico MENADŽMENT

TOMIĆ BRANKO
Dipl. inž poljoprivrede
Direktor

Rođen 23.06.1963.g. u Budišiću opština Mali Zvornik, od oca Živana i majke Vinke. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu - smer zaštita bilja i prehrambenih proizvoda 1987.godine. Svoje prvo zaposlenje nalazi u “Starom Tamišu” kao agronom. Radio na poslovima rukovodioca ratarstva, tehničkog direktora i pomoćnika direktora za proizvodnju.
Od 1. juna 2004. godine nalazi se na funkciji generalnog direktora.
Oženjen Jovankom sa kojom ima kćerku i sina.

[nazad]