internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

26212 Kačarevo
Maršala Tita 25
Tel: 013 / 601-662; 601-210
Faks: 013 / 602-263

Spisak ustanova i preduzeca

Društveno poljoprivredno preduzeće
“KAČAREVO”

Spisak ustanova i preduzeca

Koliko truda je potrebno da bi se “prisvojio” deo bogatstva plodne banatske zemlje najbolje znaju ljudi koji na toj zemlji rade i svaki plod ubran sa nje plaćaju svojim vrednim radom i zalaganjem nemerljivim kao i ravnica koja ih okružuje.

Na 1700 hektara obradive površine u sopstvenom vlasništvu, DPP Kačarevo organizuje ratarsku proizvodnju u kojoj su zastupljene sledeće kulture:
- Pšenica
- Kukuruz
- Suncokret
- Soja
- Krmno bilje

Najveći deo svojih proizvoda, DPP Kačarevo koristi za ishranu stoke na sopstvenim farmama čime zaokružuje proizvodni lanac i osigurava konkuretnost i stabilnu poziciju na domaćem tržištu.

Govedarska farma poseduje 160 muznih krava (istočno – frizijske rase ) i proizvede milion litara mleka godišnje, prosečne masnoće 4 % m.m. a takođe proizvede i plasira na tržište i oko 30 tona junećeg mesa godišnje.

Veoma uspešna je i proizvodnja na svinjarskoj farmi koja iznosi oko 1.500 visokokvalitetnih tovljenika na godišnjem nivou.

Uspešnu saradnju DPP Kačarevo ostvaruje sa prerađivačkim kapacitetima u neposrednoj blizini, bivšim članicama kombinata PIK u koje usmerava višak proizvoda, a ništa manje uspešna je i delatnost pružanja usluga individualnim proizvođačima koje snabdeva potrebnom semenskom robom, zaštitnim sredstvima, delovima za mašine i dr.

DPP Kačarevo zapošljava 120 radnika, a po potrebi angažuje i sezonsku radnu snagu tako da sa ponosom obavlja i značajnu socijalnu funkciju u ovom delu opštine Pančevo.

 

 

ico MENADŽMENT

RADIĆ GORAN
dipl. inž. poljoprivrede
Direktor

Rođen 1963. u Beogradu. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Od 1.6. 2000. godine obavlja funkciju direktora. Oženjen.

[nazad]