internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Pančevo, ul Cara Lazara 15
Tel: 013/344-434
Tel/faks: 013/354-230
E-mail: abkonstruktor@abkonstruktor.co.yu
www.abkonstruktor.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

 

 

Građevinsko industrijsko preduzeće
“ASTRU-BAU KONSTRUKTOR” AD

Spisak ustanova i preduzeca

VODEĆI U GRAĐEVINARSTVU

“Astru Bau Konstruktor” AD Pančevo je građevinsko preduzeće koje obavlja radove u oblasti visokogradnje, projektovanja u građevinarstvu, proizvodnjom betona i betonske galanterije. GIP “Konstruktor” osnovano je 1947. godine i za šest decenija poslovanja steklo renome uspešne građevinske firme. U martu 2003. godine privatizovano je od strane bečke firme “Astru-Bau”, poznate kompanije za projektovanje i građenje.

“AB KONSTRUKTOR” poseduje fabriku za proizvodnju betonske mase kapaciteta 80 m3/h osposobljene za rad i u zimskim uslovima.

Građevinari ove firme koriste specijalnu tehnologiju i opremu za proizvodnju i montažu objekata i hala od lima posebnog kvaliteta. Objekti se rade po unikatnoj tehnologiji razvijenoj u Americi.

Projektni biro ove Kompanije ima bogato iskustvo u projektovanju objekata visokogradnje različite namene. Projektovani su i izvedeni stambeni objekti, objekti telekomunikacija, saobraćaja, poljopriv-redne farme, prehrambenu industriju, objekti za posebne namene ...

Referenc lista ove Kompanije je impozantna. Većina stambenih i poslovnih obejakata u Pančevu i teritoriji Južnog Banata su delo neimara ovog kolektiva (stambeno naselje “Sodara”,”Strelište”,”Tesla”, “Kotež”,”Centar” - 12.500 stano-va, sportska hala, hala Pionir u Beogradu, zatvoreni i otvoreni bazeni, proizvodne hale “Trudbenik”,”Panteks”, “Šik”, “Minel”, “Utva”, “Gaj”, silosi, mlekare, klanice....)
Sa pravom možemo da kažemo da je ovo preduzeće za šest decenija svoga rada bila i ostala vodeća građevinska firma u Južnom Banata a i šire.

 

[nazad]