internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Industrijsko naselje b.b., Poštanski fah 85
2600 Pančevo
Telefoni:
Centrala 013 / 312 – 400
Prodaja 013 / 314 – 099,
331 – 290
Nabavka 013 / 316 – 877
Telefaks: 013 / 311 – 361,
315 – 456
www.skrobara.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

A.D. INDUSTRIJA SKROBA “JABUKA” PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

PONOS BANATSKE RAVNICE

AD Industrija skroba “Jabuka”, najstarija je skrobara na Balkanu, osnovana daleke 1894 godine i više od sto godina bavi se proizvodnjom kukuruznog skroba – jednog od najzna-čajnijih poljoprivredno - industrijskih proizvoda i njegovih derivata.

Kroz bogatu istoriju “Jabuka” je menjala vlasnike ali nikada cilj koji je postavila pred svojih 315 stručnih i savesnih radnika: da se na što ekonomičniji način iz kukuruznog zrna, postupkom tzv. mokrog mlevenja izdvoji glavni sastojak – skrob i skrobni zaslađivači, kao i ostali nus proizvodi – gluten, mekinja i klica.

Pored dominantne primene skrobnog sirupa u konditorskoj industriji, proizvodi “Jabuke” značajni su i za industriju alkoholnih i bezalkoholnih pića kao i pivarstvo i pekarstvo.

Kao neophodan sastojak procesa proizvodnje neprehrambene industrije, skrob je jedan od najznačajnijih aditiva u papirnoj industriji, industriji valovite lepenke, tekstilnoj industri-ji, farmaceutskoj proizvodnji, livnicama, građevinskoj indu-striji kao i na naftnim bušotinima. Nusproizvodi mokre prerade kukuruza - gluten, mekinja i klica koriste se kao komponente stočne hrane bogate vitaminima i mineralima koji pozitivno utiču na povećanje prinosa.

Strogo poštovanje međunarodnih standarda ISO 9002, kontrola proizvoda, osvajanje novih proizvoda i otkrivanje novih svojstava proizvoda na bazi skroba, uz razvijanje čvrste saradnje sa kupcima i saradnicaima čine ovu najstariju fabriku skroba na Balkanu vitalnom, snažnom i spremnom da odgovori svim zahtevima novog vremena nastavljajući svoju bogatu tradiciju.

 

 

[nazad]