internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

26000 Pančevo,
Žarka Zrenjanina 12
Tel: 013/ 346-755
Faks: 013 346-799
E-mail: vputna@panet.co.yu
www.vputna.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

AD “VOJVODINAPUT” PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

USPEŠNA REGIONALNA KOMPANIJA

AD „VOJVODINAPUT” Pančevo brine o saobraćajnicama na teritoriji osam opština u Južnom Banatu: Pančeva, Kovina, Kovačice, Plandišta, Opova, Vršca, Bele Crkve i Alibunara, okruga koji se prostire na površini od 4.248 km2 i sa 94 naseljena mesta. Putari ove vredne kuće održavaju preko 900 km magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Za preko četiri decenije uspešnog rada AD “Vojvodinaput” Pančevo na prostoru Južno banatskog regiona razvio je sistem ispostava asfaltnih baza, mašinskih parkova i punktova za održavanje puteva, zapošljavajući kadrove iz svih opština, te se sa pravom može reći da je oličenje uspešne regionalne firme sa 430 zaposlenih.

AD “VOJVODINAPUT’ Pančevo poseduje dve asfaltne baze ukupnog kapaciteta 180 t/h svih vrsta asfaltnih masa, 48 transportnih jedinica, građevinske mašine, 8 bagera, 8 utovarivača, 7 grejdera, 4 finišera, 35 valjaka itd.

Pored osnovne delatnosti - održavanje puteva, ovaj kolektiv iz Pančeva dokazao se i u gradnji drugih objekata: ulica, železničkih pruga, nasipa, aerodromskih poletno-sletnih pista i ruletnih staza, sportsko-rekreativnih terena, projektovanju građevinskih objekata i dr.

Politika kvaliteta ozvaničena sertifikatom, sastavni je deo ukupne poslovne politike AD “Vojvodinaput”. Ona se zasniva na tržišno orjentisanom poslovnom sistemu čiji je osnovni cilj stalno poboljšanje kvaliteta celokupnog poslovanja.

AD “VOJVODINAPUT” posebnu pažnju posvećuje stalnom usavršavanju i obrazovanju visokostručnog kadra kao i stipendiranju studenata građevine i mašinstva.

“Mladi stručni kadrovi su osnova uspeha našeg kolektiva i nosioci našeg stalnog razvoja”, ističe generalni direktor AD “Vojvodinaput” Pančevo.

 

ico MENADŽMENT

MILIVOJE DURKOVIĆ
Dipl. građ. inženjer
Direktor

Dve i po decenije zaposlen u “Vojvodinaputu”, a na mestu generalnog direktora zadnjih deset godina sa punu uspeha upravlja ovom kompanijom.

[nazad]