internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Pančevo
Vojvođanski bulevar br.1
Tel: +381 13 / 310 – 111,
331 – 050
Faks: +381 13 / 512 – 946
E-mail: gc013@nadlanu.com
www.gcpancevo.rs

Spisak ustanova i preduzeca
 

USTANOVA ZA SMEŠTAJ I ZBRINJAVANJE
STARIH LICA “GERONTOLOŠKI CENTAR” PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

CENTAR HUMANOSTI, BRIGE I LJUDSKOSTI

Gerontološki centar u Pančevu je savremeno koncipirana ustanova koja pruža usluge institucionalnog i vaninstitucionalnog vida zaštite, zbrinjavanja i smeštaja starih lica - pokretnih, polupokretnih i mentalno očuvanih.

Tri kluba i moderno građeni dom koji je jezgro ove ustanove, mesto su gde zrelo životno doba njegovih korisnika dobija novu dimenziju kvalitetnih životnih uslova prilagođenih njihovom dobu i potrebama.

Funkcionalan i lep životni prostor koji uključuje smeštaj u komformnim jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (terasa, kupatilo, telefonski i tv priključak) upotpunjen je prostorijama za zajednički boravak korisnika (restoran trpezarija, dnevni boravci, prostrani hol, prostorije za radnu terapiju, bibiloteka, kapela.. ).

O 208 korisnika ove ustanove, koliko iznosi njen smeštajni kapacitet, brinu se stručnjaci i zaposleno osoblje zdravstvenih , socijalnih i pratećih službi.

Naročita pažnja posvećuje se uslugama: smeštaja, higijene, ishrane, zdravstvene zaštite, psiho-socijalne podrške, okupacionim, radnim i kulturno-zabavnim aktivnostima. Cilj je da se život u trećem životnom dobu podigne na viši nivo.

Uslugama vaninstitucionalnog tipa (dnevni boravak, topli obrok, pomoć u kući..) upotpunjena je ponuda koju Gerontoliški centar nudi našim starijim sugrađanima i putem kojih čini sve da jesen života ne bude nužno i “tužno” životno doba. Sve detaljnije informacije o uslovima prijema i smeštaja, razvojnim planovima i istorijatu ove ustanove, možete pronaći na gore navedenoj njeb adresi.

 

 

ico MENADŽMENT
 


MILENTIJE MAKSIMOVIĆ
,
dipl. defektolog
Direktor

Rođen 04.10.1953. god. u Pančevu
Radna biografija: NIS Rafinerija nafte Pančevo, Studio borilačkih sportova i rekreacije “Bušido”, JKP “Mladost”, SRC “Strelište”, Gerontološki centar Pančevo
Strani jezici: ruski i engleski

[nazad]